Lär dig projektledning och projekthantering

Vi har stor vana och erfarenhet av olika typer av projekt och det är tack vare att vi lärt oss projektledning och projekthantering. Även du som funderar på att starta ett eget projekt bör gå någon form av utbildning inom detta. På projekthantering.se hittar du kurser och utbildningar inom projektledning. Dessa kurser och utbildningar vänder sig till alla typer av branscher. Är ni ett företag så finns det anpassade utbildningar för er. När det gäller projektledarutbildningar så finns det både en intensivkurs och en längre utbildning och cirka 5 månader. Båda leder till att ni blir certifierade enligt IPMA på nivåerna B, C och D.

Hur agerar jag som en bra projektledare?

Projektledaren är den person som ska ha stenkoll på själva projektet. Framförallt är det tre saker du måste ha koll på. Det är projektets framdrift, projektets kostnad och projektets omfattning, även kallad scope. Genom att du går utbildningar och kurser inom projekthantering och projektledning så får du den kunskap och de verktyg du behöver för att klara av dessa tre punkter på ett bra sätt. Se till att planera ditt projekt noga och starta det inte förrän du är helt redo. Att vara medveten om målet för projektet och bestämma hur vägen dit ska ske, är viktigt för att du ska ro projektet i hamn. Se även till att ha ett team du litar på och som du lär känna. Ju bättre du känner dit team, desto större förtroende och desto större framgång.

3 Dec 2015