Enkla tips för det lilla företaget

Det finns idag cirka 1 000 000 företag i Sverige och till två tredjedelar består dessa av enmansföretag. Det betyder att det just nu finns ungefär 750 000 små företag som drivs av enskilda personer. Vill du bli en av dem och starta ett eget litet företag? Då ska du kolla in våra tips och råd för att göra det så lätt som möjligt för dig. 

Jobba med det du brinner för

Ett problem många småföretagare ställs inför är att de inte får tiden att räcka till. De ska både utföra själva jobbet, och sedan också sköta både ekonomi och bokföring. Mitt bästa tips är att vända sig till en revisor som sköter bokföring för små företag. Du kan då ägna din tid åt att jobba och tjäna pengar, och låta revisorn sköta det övriga. Räknar man på det så är det väldigt vanligt att man faktiskt tjänar på att göra på detta viset. Den tid du lägger på din bokföring är mer värdefull om du ägnar den åt att dra in pengar till företaget. 

Väx i lagom takt

När order rullar in och kunderna står och knackar på dörren är det lätt att dras med och försöka tillgodose dem alla på en och samma gång. Kanske vill man utvidga och börja anställa personal för att hinna med. Det kan bli en fälla som gör att dina intäkter inte täcker dina utgifter. Planera din tillväxt väl, gärna tillsammans med en bankman eller din revisor. Många företag som går i konkurs gör det för att de försökt växa för fort, så skynda långsamt. 

4 Jul 2019