Effektivisera mera

Att använda sig av programvara för att effektivisera, samordna och automatisera verksamhetsprocesser på så vis som Telelogic utvecklade och sålde, är bra på sitt vis. Dessa programvaror användes dock främst av flyg-, försvars-och telekomindustrin. För andra typer av företag som kan andra programvaror vara av intresse och till hjälp. En sak många företag behöver ha hjälp inom är riskanalys. En sådan görs för att bedöma sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och företaget kan förebygga dem innan de uppstår. Detta är en ganska svår och komplicerad process. Dock har det nu kommit något som många hurrar över, en teknisk lösning som underlättar att göra just en riskanalys.

Ny teknik underlättar riskanalys

21st Century Mobile heter företaget som har utvecklat en applikation till mobila enheter. Denna app underlättar arbetet med att göra en riskanalys för alla företagare. Med appen får företagare en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg. Du kan även få särskilda lösningar, anpassade efter era unika behov.

Hur fungerar applikationen?

Riskanalysappen, som du laddar ner fungerar på följande vis;

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i applikationen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
26 jan 2016